Logo

Generalforsamling Yderhavnen

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i Yderhavnen. tirsdag den 21. november 2017 kl. 19.00 i Karantænehuset (NSK Inderhavnen). Dagsorden i henhold til lovene. Vær opmærksom på at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 7. november 2017.

Venlig hilsen Yderhavnens bestyrelse

Indkaldelse_GF2017_kopi.pdf


© net2admin